متغیرها در پایتون

  • دسته بندی: آموزش پایتون
  • ۰ دیدگاه
  • منتشر شده در تاریخ
  • آپدیت شده در ۱۵اردیبهشت, ۱۳۹۷
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
متغیرها در پایتون

مقادیر و انواع داده ها

متغیرها در پایتون به صورت یک مقدار، یکی از موجودیتهای بنیادی ـ مانند یک حرف یا یک عدد ـ است که برنامه بـا آن
کار میکند. مقادیری کـه تـا اینجـا دیـدیم ۲) یعنـی نتیجـۀ جمـع ۱+۱ (و “!aWorld,Hello”
هستند.
ایــن مقــادیر مربــوط بــه دو نــوع مختلــف دادههــا هســتند. ۲ یــک عــدد صــحیح و “!aworld,Hello “یک رشته است. منظور از رشته تعدادی از حروف است که پشت سر هم (بـهصورت یک زنجیر) قرار گرفتهاند. شما (و همچنین مفسر) میتوانید رشتهها را به راحتی تشخیص دهید
زیرا آنها در بین دو علامت جفت کوتیشن (“) و یا کوتیشن (‘) قرار میگیرند.
دستور چاپ بر روی اعداد صحیح نیز کار میکند:

اگر شما مطمئن نیستید که چه نوع دادهای دارید، مفسر میتواند به شما نوع داده را بگوید:

رشته ها به نوع str و اعداد صحیح به نوع int تعلق دارند. اعدادی با یک ممیز (که در زبان انگلیسی با یک نقطه میان اعداد نشان داده میشوند) به نوعی تحت عنوان float تعلق دارند، که این
اعداد قالبی برای نمایش اعداد اعشاری هستند.

مقادیری شبیه به “۱۷ “و “۲٫۳ “از کدام نوع دادهای هستند؟ آنها شبیه اعداد هستند اما اگر
دقت کنید مانند رشتهها میان جفت کوتیشن قرار گرفتهاند.

لذا آنها رشته هستند.
وقتی که شما یک عدد صحیح بزرگ را تایپ میکنید ممکن است به ازای هر سـه رقـم از یـک
علامت ‘,’ (کاما) استفاده کنید تا برای خواندن آسانتر شوند مانند ۰۰۰,۰۰۰,۱ .برای پایتون ایـن
به عنوان یک عدد قانونی نیست اما در حالت کلی، عبارتی معتبر است:

آموزش ساخت برنامه اندروید با Appmaker
مشاهده مطلب

خوب، این به هیچ وجه پاسخی نیست که ما انتظار داشتیم. مفسر پایتون ۰۰۰,۰۰۰,۱ را بـه
عنوان لیستی شامل سه عضو چاپ میکند. بنابراین به خاطر داشته باشید که در بین ایـن گونـه اعـداد
نباید از کاما استفاده کنید.

متغیرها

کی از توانمندترین خصوصیات یک زبان برنامهنویسی توانایی کار با متغیرها است. متغیر نامی
است که به یک مقدار اشاره میکند.
دستور نسبتدهی یک متغیر جدید میسازد و مقداری را به آن نسبت میدهد:

این مثال منجر به سه مورد انتساب میشود. مورد اول رشـتۀ “?saupaDoc’What “را بـه
یک متغیر جدید به نام message نسبت میدهد. دومین عبارت عدد صحیح ۱۷ را بـه n مـیدهـد و
مورد سوم عدد اعشاری ۱۴۱۵۹٫۳ را به pi میدهد.

یک روش معمول برای نشان دادن متغیرها بر روی کاغذ، نوشتن نـام آنهـا و رسـم یـک پیکـان
است که به مقدار اختصاص داده شده اشاره میکند. این گونه نمودارها را نمودار وضعیت مینامند زیرا
نشان میدهد که هر متغیر چه وضعیتی دارد. نمودار ۲-۱ نتیجۀ دستور نسبتدهی را نشان میدهد.

دستور چاپ برای متغیرها نیز کار میکند.

در هر مورد، نتیجه مقدار متغیر است. متغیرها نیز انواعی دارند و ما باز هم مـیتـوانیم از مفسـر
بپرسیم که نوع متغیر چیست

تبدیل نوع داده در پایتون
مشاهده مطلب

 

صفحه بیسیک کده در اینستاگرام
مارا در اینستاگرام دنبال کنید
فالو می کنم
کانال تلگرام بیسیک کده
راهی آسانتر برای ارتباط با شما

پکیج های آموزشی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران
  • درخواست شما پس از تایید در سایت نمایش داده می شود. از ارسال پرسش تکراری خودداری نمایید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of