توابع ریاضی در پایتون

  • دسته بندی: آموزش پایتون
  • ۰ دیدگاه
  • منتشر شده در تاریخ
  • آپدیت شده در ۱۵اردیبهشت, ۱۳۹۷
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
توابع ریاضی در پایتون

توابع ریاضی

توابع ریاضی در پایتون

در ریاضیات شما احتمالاً توابعی همچون sin و log را دیـدهایـد و نحـوه ارزیـابی عبـاراتی
همچون (۲/pi(sin و (x/1(log را آموختهاید. شـما ابتـدا عبـارت داخـل پرانتـز (آرگومـان) را
ارزیابی میکنید. برای نمونه ۲/pi تقریباً برابر ۵۷۱٫۱ و x/1 در صورتی که x را ۰٫۱۰ فرض کنیم،
برابر ۱٫۰ است.
آنگاه شما خود تابع را با جستجو در یک جدول و یا انجام محاسبات گوناگون ارزیابی مـیکنیـد.
سینوس عدد ۵۷۱٫۱ برابر با ۱ است و لگاریتم عدد ۱٫۰) در مبنای ۱۰ (برابر با ۱ –است.

آنگاه شما خود تابع را با جستجو در یک جدول و یا انجام محاسبات گوناگون ارزیابی مـیکنیـد.
سینوس عدد ۵۷۱٫۱ برابر با ۱ است و لگاریتم عدد ۱٫۰) در مبنای ۱۰ (برابر با ۱ –است.

این فرایند میتواند جهت ارزیابی عبارات پیچیدهتر همچون ((۲/pi(sin/1(log به طـور
مکرر انجام شود. ابتدا شما آرگومان درونیترین تابع را ارزیابی میکنید، سپس تابع را مورد بررسی قـرار
میدهید و به همین ترتیب.
پایتون ماژولی به نام math دارد که اغلب توابع رایج ریاضیات در آن وجود دارد. یـک مـاژول
فایلی است که مجموعهای از توابع مرتبط و مجتمع را شامل میشود.
قبل از اینکه بتوانیم از توابع یک ماژول استفاده کنیم، باید آن مـاژول را بـا اسـتفاده از دسـتور
import وارد فضای کاری کنیم:

به منظور فراخوانی یک تابع ما باید نام یک ماژول و نام تابع مورد نظر را مشخص کـرده و آن را
با یک نقطه جدا کنیم. این نوع قالببندی را نمادگذاری نقطهای مینامند.

دستور اول لگاریتم ۱۷ در مبنای ۱۰ را در متغیر decibel قرار میدهد. در پایتون همچنین
تابعی با نام log موجود است که لگاریتم را در پایۀ e) عدد نپر) میگیرد.
سومین دستور، سینوس مقدار متغیر angle را محاسبه میکند. sin و دیگـر توابـع مثلثـاتی
(tan ،cot و غیره) آرگومانها را در واحد رادیان دریافت میکنند. برای تبدیل درجه به رادیان، درجه
را بر ۱۸۰ تقسیم و در عدد pi ضرب میکنیم. برای مثال جهت پیدا کردن سـینوس ۴۵ درجـه ابتـدا
زاویه را در واحد رادیان محاسبه کرده و سپس از آن سینوس میگیریم:

روش های ساخت اپلیکیشن اندروید بدون برنامه نویسی
مشاهده مطلب

ثابت pi هم قسمتی از ماژول math میباشد. اگر شما اطلاعاتی درباره هندسه داشـته باشـید،
میتوانید نتیجه را بهوسیلۀ مقایسه با جذر ۲ بخش بر ۲ بسنجید:

 

 

 

صفحه بیسیک کده در اینستاگرام
مارا در اینستاگرام دنبال کنید
فالو می کنم
کانال تلگرام بیسیک کده
راهی آسانتر برای ارتباط با شما

پکیج های آموزشی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران
  • درخواست شما پس از تایید در سایت نمایش داده می شود. از ارسال پرسش تکراری خودداری نمایید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of