تبدیل نوع داده در پایتون

  • دسته بندی: آموزش پایتون
  • ۰ دیدگاه
  • منتشر شده در تاریخ
  • آپدیت شده در ۱۵اردیبهشت, ۱۳۹۷
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
تبدیل نوع داده در پایتون

تبدیل نوع داده

تبدیل نوع داده در پایتون, پایتون مجموعهای از توابع پیشساخته را فراهم میکند که میتوانند مقادیر را از یک نوع بـه
نوع دیگر تبدیل کنند. تابع int هر مقداری را میگیرد و در صورت امکان به یک عدد صحیح تبـدیل
میکند و در غیر این صورت پیغام خطایی را نمایش میدهد

تابع int همچنین میتواند مقادیر اعشاری را به صحیح تبدیل کند، اما به خاطر داشته باشید این تابع
قسمت اعشاری را دور میریزد:

تابع float رشتهها و اعداد صحیح را به اعداد اعشاری تبدیل میکند:

سرانجام اینکه تابع str مقادیر را به نوع رشته تبدیل میکند:

ممکن است عجیب بهنظر برسد که پایتون میان مقـدار صـحیح ۱ و مقـدار اعشـاری ۰.۱
تمایز قائل شود. آنها ممکن است هر دو یک عدد را نمایش دهنـد امـا بـه انـواع دادهای متفـاوتی تعلـق
دارند. علت این است که این دو عدد درون کامپیوتر به دو شکل متفاوت نشان داده میشوند.

تبدیل موقت نوع

اکنون که ما میتوانیم انواع دادهها را به هم تبدیل کنیم، یـک بـار دیگـر بـه تقسـیم صـحیح
بازمیگردیم. با رجوع به مثالی از فصل قبل فرض میکنیم که میخواهیم کسری از زمان سپری شده را
محاسبه کنیم. عبارت ۶۰/minute یک تقسیم صحیح انجام میدهد، بنابراین نتیجـه همیشـه صـفر
است؛ حتی زمانی که ۵۹ دقیقه از ساعت گذشته باشد !
یک راه حل این است که متغیر minute را بـه نـوع اعشـاری تبـدیل کنـیم و یـک تقسـیم
اعشاری انجام دهیم:

تکرار در پایتون
مشاهده مطلب

راه حل دیگر این است که از قواعد تبدیل خودکار نوع داده سود ببریم. قواعدی کـه از آن بـه
عنوان تبدیل موقت نوع نام برده میشود. برای عملگرهای حسـابی، اگـر یکـی از عملونـدها اعشـاری
باشد، عملوند دیگر خودبهخود به نوع اعشاری تبدیل میشود:

با قرار دادن مخرج به عنوان یک عدد اعشاری ما پایتون را مجبور میکنـیم کـه یـک تقسـیم
اعشاری انجام دهد.

صفحه بیسیک کده در اینستاگرام
مارا در اینستاگرام دنبال کنید
فالو می کنم
کانال تلگرام بیسیک کده
راهی آسانتر برای ارتباط با شما

پکیج های آموزشی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران
  • درخواست شما پس از تایید در سایت نمایش داده می شود. از ارسال پرسش تکراری خودداری نمایید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of